Wyślij zapytanie


Dane kontaktowe

Sekretariat Studiów
Katedra Logistyki SGH
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
tel. 22 564 9326, faks 22 564 6863
kl@sgh.waw.pl


Zapraszamy na XVII edycję Studiów. Dołącz do Najlepszych.

W ramach Studiów oferujemy:

 • 164 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie sobotnio-niedzielnym. W soboty zajęcia odbywają się w godz. 9.30-17.00 lub 10.00-17.30, w niedziele w godz. 8.00-15.00.
 • Nowoczesne metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, analizy przypadków, warsztaty menedżerskie, zajęcia wsparte profesjonalnie przygotowanymi materiałami dydaktycznymi i podręcznikami.
 • Możliwość zapoznania się zarówno z najnowszą teorią zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw, jak również doświadczeniami praktycznymi liderów zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw w ramach zajęć  nasyconych analizami przypadków opartych na realnych problemach oraz przykładach najlepszych praktyk biznesowych.
 • Unikatowe seminarium, w ramach którego słuchacze mogą dzielić się doświadczeniami poprzez analizę przypadków „na żywo” z dziedziny zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw.

Bloki tematyczne zajęć oferowane w ramach Studiów:

 • Wprowadzenie do zarządzania zakupami w biznesie
 • Miejsce i ewolucja roli zakupów w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Proces zakupowy
 • Strategie zakupowe
 • Negocjacje w procesie wyboru dostawcy
 • Negocjacje z sieciami handlowymi
 • Negocjacje międzykulturowe
 • Wstępna i okresowa ocena dostawców
 • Zarządzanie dostawcami
 • Global Sourcing i Low Cost Countries w strategiach zakupów
 • Prawo Zamówień Publicznych a zakupy w sektorze instytucjonalno-państwowym
 • E-sourcing i elektroniczne rynki zakupowe
 • Zakupy w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw w świetle nowoczesnych koncepcji zarządzania
 • Działy zakupów i strategie rozwoju bazy dostawców w korporacjach międzynarodowych
 • Zarządzanie logistyczne i logistyka kontraktowa
 • Procesy prognozowania i planowania produkcji
 • Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Kluczowe kompetencje menedżerskie w zarządzaniu zmianami
 • Rachunkowość zarządcza oraz rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Grupy zakupowe
 • Prezentacje najlepszych praktyk biznesowych z dziedziny zakupów
 • Seminarium – analiza przypadków „na żywo” z dziedziny zakupów
Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2018