Wyślij zapytanie


Dane kontaktowe

Sekretariat Studiów
Katedra Logistyki SGH
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
tel. 22 564 9326, faks 22 564 6863
kl@sgh.waw.pl


Zapraszamy na XVII edycję Studiów. Dołącz do Najlepszych.

Rekrutacja kandydatów na Studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Z uwagi na duże zainteresowanie Studiami oraz ograniczoną liczbę miejsc prosimy o składanie dokumentów z pewnym wyprzedzeniem czasowym.

Aplikacje należy składać w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych: REKRUTACJA ONLINE.

Wymagane dokumenty:

  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych po dokonaniu wpłaty),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia, jak do dowodu osobistego.

Pobierz: Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kandydatów. Zgodnie z zaleceniami Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH preferowani są kandydaci:

  • z wykształceniem magisterskim,
  • z udokumentowanym stażem pracy i doświadczeniem w dziedzinie zakupów i/lub zarządzania łańcuchem dostaw.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów ma prawo zaakceptować kandydatów nie spełniających powyższych warunków.

Koszt uczestnictwa w Studiach dla XVII edycji:

Opłata za całość studiów wynosi 7 500 zł.

Wniesienie całej opłaty następuje po potwierdzeniu przez Kierownika Studiów przyjęcia kandydata w poczet słuchaczy danej edycji, w terminie wskazanym przez Sekretariat Studiów.

Opłata Słuchacza Studiów pokrywa:

  • koszt wydania świadectwa ukończenia Studiów w języku polskim,
  • książki z dziedziny zarządzania, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw,
  • segregator z kompletem folii prezentowanych na zajęciach.

Istnieje możliwość wydania certyfikatu ukończenia Studiów w języku angielskim za dodatkową opłatą.

Nr rachunku dla XVII edycji Studiów:

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty czesnego z tytułu uczestnictwa w XVII edycji Podyplomowych Studiów Menedżerów Zakupów, ma charakter indywidualny dla każdego Słuchacza i jest generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

Kandydat dokonuje wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia o wstępnej kwalifikacji w poczet słuchaczy danej edycji Studiów. Potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym w systemie rekrutacji online po rozpatrzeniu elektronicznej aplikacji przez Kierownika Studiów.

Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2018