Wyślij zapytanie


Dane kontaktowe

Sekretariat Studiów
Katedra Logistyki SGH
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
tel. 22 564 9326, faks 22 564 6863
kl@sgh.waw.pl


Zapraszamy na XVIII edycję Studiów. Dołącz do Najlepszych.

  • Zapoznanie słuchaczy z rolą i ewolucją zakupów w przedsiębiorstwach, specyfiką procesów zakupowych, wpływem zakupów na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz rentowność i wartość firmy, miejscem i rolą zakupów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
  • Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi decyzjami podejmowanymi przez menedżerów w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metodami i narzędziami wspomagającymi podejmowanie tych decyzji.
  • Wskazanie powiązań pomiędzy zakupami a zarządzaniem strategicznym, finansami, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem operacjami, zarządzaniem kapitałem ludzkim czy technologiami informatycznymi w firmach oraz w ramach łańcuchów dostaw, jak również przedstawienie strategii zakupowych i strategii łańcuchów dostaw na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania.
  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o dobrych praktykach biznesowych w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw poprzez prezentacje przedstawicieli polskiej praktyki gospodarczej oraz analizę przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie w Polsce i zagranicą.

 

Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2019