Wyślij zapytanie


Dane kontaktowe

Sekretariat Studiów
Katedra Logistyki SGH
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
tel. 22 564 9326, faks 22 564 6863
kl@sgh.waw.pl


Zapraszamy na XVIII edycję Studiów. Dołącz do Najlepszych.

Studia adresowane są w pierwszej kolejności do:

  • Menedżerów zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.
  • Kadry zarządzającej zakupami w instytucjach sektora publicznego.
  • Menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Analityków, koordynatorów, specjalistów w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw z kilkuletnim stażem pracy.
Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2019