Wyślij zapytanie


Dane kontaktowe

Sekretariat Studiów
Katedra Logistyki SGH
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
tel. 22 564 9326, faks 22 564 6863
kl@sgh.waw.pl


Zapraszamy na XVIII edycję Studiów. Dołącz do Najlepszych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska menedżerów zakupów, Katedra Logistyki SGH oferuje unikatowe w naszym kraju Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów. Nowoczesne zarządzanie zakupami stało się jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Pragnę wyrazić przekonanie, że Nasze Studia wyjdą naprzeciw Państwa oczekiwaniom i wymaganiom. Każdy uczestnik Studiów z pewnością znajdzie w ofercie teoretyczną wiedzę, praktyczne doświadczenia i przykłady najlepszych praktyk. Pozwolą one absolwentom tych Studiów z większą pewnością siebie sprostać zakupowym wyzwaniom XXI wieku i perspektywom własnego rozwoju zawodowego w przyszłości. Zadbają o to najlepsi specjaliści z dziedziny zakupów i zarządzania z SGH, jak również liczne grono wybitnych menedżerów zakupów współpracujących z Naszą Uczelnią. Katedra Logistyki SGH była dotychczas postrzegana jako Warszawska Kuźnia Kadr kształcąca menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Naszą ambicją jest, by już wkrótce stała się ona także wiodącą kuźnią kształcenia kadr zakupowych w Polsce i by słowa zakupy i menedżer zakupów brzmiały w naszym kraju dumniej …Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2019